.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chức năng - Nhiệm vụ

12-10-2021

PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 02733. 877228 - 02733.879942 - 02733.867092

Email: pqlcsvc@tgu.edu.vn

 

Chức năng

          Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp quản lý sử dụng cơ sở vật chất, quản lý và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện - nước - điện thoại; quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

          Tổ chức mua sắm, theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho hoạt động hành chính, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

          Xây dựng kế hoạch, quy trình và tổ chức thực hiện hoặc lập hồ sơ kỹ thuật đấu thầu mua sắm, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

          Lập hồ sơ, sổ sách, tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tài sản của trường. Tổ chức đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng tài sản và định kỳ đề xuất giải pháp xử lý thích hợp. Bảo quản tốt các phương tiện dạy học, trang thiết bị nội thất. Kịp thời, thường xuyên sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng.

         Tổ chức, thực hiện vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ môi trường vệ sinh, mỹ quan; lập kế hoạch, đề xuất phương án đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

          Xây dựng các văn bản liên quan mua sắm, quản lý, khai thác sử dụng điện, nước, máy móc, vật tư, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc… và các văn bản liên quan vệ sinh,  an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

          Phối hợp với các phòng chức năng trang bị đồ bảo hộ lao động, Tư vấn mua sắm, lắp đặt, quản lý, sửa chữa, bảo trì các thiết bị PCCC, giám sát việc thực hiện Quy định PCCC.

          Bảo đảm mở cửa phòng học lịch học, lịch thi và các công tác khác, quản lý và cấp phát các trang thiết bị phục vụ dạy học, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đảm bảo sử dụng tiết kiệm điện, nước.

          Quản lý khai thác dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tổ chức xe đưa đón, phục vụ công tác của lãnh đạo, viên chức.

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất