.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh khóa tiếng Anh trình độ B1 VSTEP (Bậc 3)

01-03-2021

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 01 /TB-NNTH                                                    Tiền Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 VSTEP

 

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh Khóa học tiếng Anh Trình độ B1 – VSTEP tương đương với bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (KNLNN VN).

 

Thời lượng khóa học

120 tiết

Hình thức-Lịch học

Học tập trung vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật

Đối tượng học viên

Tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức có quan tâm, có trình độ tiếng Anh tương đương với Bậc 2 theo KNLNN VN.

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên có kiến thức và vận dụng hiệu quả các kỹ năng ngôn ngữ tương đương với trình độ tiếng Anh Bậc 3 - KNLNN VN

Giáo trình

VSTEP PREPARATION KIT

Cam kết đầu ra

+ Sau khóa học, học viên dự kỳ kiểm tra tại Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ và được cấp chứng chỉ Bậc 3 – B1, theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam nếu đạt yêu cầu.

  • Học viên tham gia ôn tập miễn phí ở khóa học tiếp theo nếu chưa đạt kết quả như mong muốn.

Mức phí toàn khóa

5,400,000đ/học viên (đã bao gồm học phí, học liệu và lệ phí thi)

Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

           ĐT: 02733 974 080                  EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;                                                                           (Đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                             Lê Minh Tùng

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ