.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp tiếng Trung giao tiếp (trình độ cơ bản)

06-01-2021

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Số: 39 /TB-NNTH                                               Tiền Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2020

                                                                 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP (trình độ Cơ bản)

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

    Nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh Khóa Tiếng Trung Giao Tiếp - trình độ Cơ bản cấp I, II, III.

  • Thời lượng mỗi cấp học:

14 tuần (khoảng 3.5 tháng) - 2 buổi học/tuần, 2 tiết/buổi học.

  • Đối tượng:

    Nhân viên, công nhân đang làm việc trong môi trường sử dụng và giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc … và cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, có quan tâm.

  • Mục tiêu khóa học:

    Sau khóa học, học viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc ở mức độ cơ bản.

  • Chứng nhận:

    Sau khi hoàn thành khóa học (hoàn thành cả ba cấp độ Cơ bản I, II, III), những học viên hội đủ các tiêu chí do khóa học đặt ra sẽ được Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Tiền Giang cấp chứng nhận hoàn thành khóa “Tiếng Trung Giao Tiếp – trình độ Cơ bản”.

  • Địa điểm học: học tập trung tại hai cơ sở của trường Đại học Tiền Giang; riêng đối với các cơ quan, công ty, doanh nghiệp đăng ký với số lượng trên 30 học viên, Trung tâm sẽ linh hoạt bố trí lịch giảng dạy và địa điểm phù hợp với yêu cầu của đơn vị.
  • Học phí toàn khóa học: 5,500,000đ / học viên (lớp học không quá 15 học viên)
  • Học phí cho mỗi cấp độ: 1,950,000đ/ học viên (lớp học không quá 15 học viên)

KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

    Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

ĐT: 02733 974 080                 EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.

                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                     Lê Minh Tùng     

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ