.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tiền Giang năm học 2020-2021

27-12-2020

Ngày 25/12/2020, Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Chủ tọa Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm -Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang; TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà trường và hơn 150 đại biểu được bầu tại các Hội nghị cán bộ, viên chức các đơn vị đại diện cho gần 450 cán bộ, viên chức trong toàn trường.

Hội nghị CBVC là một trong những hoạt động thường niên của Trường ĐHTG nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC trong công tác đóng góp ý kiến, xây dựng nhà trường mỗi ngày một hoàn thiện. Hội nghị cũng là sự kiện để nhà trường thực hiện công khai hóa chủ trương, chính sách và nhiệm vụ kế hoạch năm học, huy động sức mạnh tập thể thông qua sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, viên chức, thống nhất hành động và sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà trường cùng với Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Thông qua Hội nghị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức sẽ được ghi nhận và qua đó lãnh đạo nhà trường sẽ có những chỉ đạo, những giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ năm học.

Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Tiền Giang được tổ chức thành 2 cấp, cấp cơ sở từ ngày 7 - 25/10/2020. Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2019 - 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức của nhà trường trong năm học vừa qua. 

Đồng chí Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

TS. Nguyễn Viết Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại hội nghị

Trong Hội nghị, các CCVC đã trao đổi, thảo luận sâu các báo cáo và các văn bản quy định của trường sẽ được áp dụng trong năm học, đặc biệt là các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển chung của nhà trường trong thời gian tới. Kết quả, nhà trường đã ghi nhận trên 50 ý kiến đóng góp của CCVC về nội dung của các văn bản: Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Kế hoạch năm học 2020-2021; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo tiếp thu một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBVC Trường ĐHTG năm học 2020-2021.

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới cũng đã ra mắt gồm 7 đồng chí.

Nhân Hội nghị, nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2019-2020, cụ thể: 4 đơn vị đạt thành tích “Tập thể lao động xuất sắc năm 2020”: Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung Tâm Quân hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngoài ra, ThS. Võ Văn Sơn (Giảng viên Trung tâm Thông tin – Thư viện) và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phương (Giảng viên khao Kinh tế - Luật) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4 đơn vị đạt thành tích “Tập thể lao động xuất sắc năm 2020”: Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung Tâm Quân hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 ThS. Võ Văn Sơn (Giảng viên Trung tâm Thông tin – Thư viện) và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phương (Giảng viên khao Kinh tế - Luật) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát động thi đua năm học 2020-2021, PGS. TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể CBVC của trường cần thực hiện và kêu gọi các toàn thể CCVC của toàn trường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, xây dựng Trường Đại học Tiền Giang mỗi ngày một phát triển.

VĨNH SƠN