.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang thông báo thu học phí Online

26-11-2020

     UBND TỈNH TIỀN GIANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:170/TB-ĐHTG                                        Tiền Giang, ngày 25 tháng11 năm 2020           

THÔNG BÁO

Về  việc  áp dụng hình thức nộp học phí, lệ phí bắt buộc qua ngân hàng

 

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ hợp đồng số 02/2019/HĐHT-VCB.ĐHTG ngảy 15/5/2019 giữa Trường Đại học Tiền Giang và ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tiền Giang (Vietcombank) về việc cung cấp dịch vụ thanh toán học phí qua các kênh thanh toán của Vietcombank,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo về  việc áp dụng hình thức  nộp học phí, lệ phí bắt buộc qua ngân hàng  như sau:

1. Đối tượng áp dụng: cho tất cả SV, HV của các khóa (trừ SV, HV khóa mới nhập học) do trường Đại học Tiền Giang cấp bằng.

2. Thời gian áp dụng: bắt đầu kể từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở đi.

3. Hình thức thanh toán: SV, HV có thể chọn một trong các hình thức cụ thể như sau:

a. Thanh toán online (trực tuyến trên mạng internet):

- Điều kiện thanh toán:

+ Người thanh toán là SV, HV (hoặc phụ huynh) phải có tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng có liên kết (danh sách các ngân hàng kèm theo).

+ Điện thoại của người thanh toán phải có đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến iB@nking và qua tin nhắn SMS B@nking.

- Qui trình thanh toán online SV, HV xem hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên website Trường Đại học Tiền Giang.

Lưu ý: Hiện tại, chủ thẻ thanh toán học phí, lệ phí bằng hình thức online được miễn hoàn toàn phí chuyển tiền. Trường khuyến khích SV, HV nên mở tài khoản hoặc thẻ ATM trong hệ thống Vietcombank để hưởng chính sách ưu đãi miễn phí từ khâu mở thẻ đến khâu thanh toán học phí, lệ phí sau này.

b. Thanh toán trực tiếp tại điểm giao dịch của Vietcombank Tiền Giang:

SV, HV có thể trực tiếp đến tại các điểm giao dịch của Vietcombank Tiền Giang để nộp học phí, lệ phí. Thông tin nộp học phí, lệ phí như sau:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Tiền Giang

- Số tài khoản: 0671 000 060 605 tại Ngân hàng Ngoại thương Tiền Giang.

- Nội dung nộp tiền: Đề nghị sinh viên học viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khóa học, kỳ nộp, nội dung nộp (nếu sinh viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường Đại học Tiền Giang sẽ không cập nhật được số tiền đã nộp và sinh viên đó xem như chưa nộp). Đính kèm danh sách các điểm giao dịch của Vietcombank tại Tiền Giang.

Để tổ chức triển khai thực hiện thu học phí, lệ phí qua ngân hàng đạt kết quả, Trường Đại học Tiền Giang đề nghị các đơn vị phối hợp tốt một số việc sau:

- Phòng CTSV phối hợp Vietcombank tạo điều kiện và nhắc nhở cho SV, HV chưa có tài khoản hoặc có nhu cầu đăng ký mở tài khoản tại Vietcombank; hướng dẫn đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến để các em có đủ điều kiện thực hiện thanh toán online.

- Phòng Tài vụ phối hợp với Tổ phần mềm và xử lý khắc phục các lỗi trước đây để công tác thu, nộp diễn ra thuận lợi.

- Trong quá trình thu phòng Tài vụ kiểm tra thường xuyên số tiền mà SV,HV đã nộp trên phần mềm CUSC; đối chiếu với Vietcombank và Vnpay cập nhật học phí, lệ phí đã thu kịp thời vào sổ sách và phối hợp với các bộ phận đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với các nội dung thông báo nêu trên, rất mong các bạn SV, HV có tư thế chuẩn bị và các đơn vị phối hợp thực hiện tốt tạo điều kiện để trường hoàn thành nhiệm vụ ./.

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                            (Đã ký)

- Các đơn vị;                                                                                                   

- Lưu: VT, TV.                                                                                                 Võ Ngọc Hà

 

 

                                                                     

 

        UBND TỈNH TIỀN GIANG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          Tiền Giang, ngày    tháng    năm 2020

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

(Đính kèm thông báo số 170/TB-ĐHTG ngày 25 tháng 11 năm 2020)

 

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO

 Địa chỉ: Số 20 - 20A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG

Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY

Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

   

5. PGD CÁI BÈ

   

Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

              

 

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    Tiền Giang, ngày 23 tháng 9  năm 2020

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HÌNH THỨC NỘP ONLINE QUA NGÂN HÀNG

(Đính kèm thông báo số 170/TB-ĐHTG ngày 25 tháng 11 năm 2020)

 

1. Điều kiện bắt buộc

Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng có liên kết thanh toán học phí (Danh sách ngân hàng kèm theo); có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến iB@nking và tin nhắn SMS B@nking.

( Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng tài khoản Ngân hàng của Người khác để thanh toán.)

2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.tgu.edu.vn

Bước 2: Từ giao diện chính sinh viên chọn phân hệ [Học phí]

 

Kiểm tra thông tin

Sinh viên kiểm tra thông tin học phí cá nhân tại Năm học – Học kỳ hiện tại.

  • Số lượng và thông tin học phần?
  • Số tín chỉ?
  • Đơn giá và Tổng tiền?

Bước 3: Chọn nút “Nộp học phí”

Bước 4: Kiểm tra lần nữa thông tin Tổng số tiền và Mã số sinh viên sau đó chọn nút “Thực hiện”

  1. Chọn ngân hàng

Trang thông tin sẽ chuyển sang trang quản lý của VnPay.

Sinh viên chọn Ngân hàng mà mình đang có tài khoản.

Trong ví dụ này chọn ngân hàng BIDV

  1. Chọn 1 trong các phương thức thanh toán trên thẻ
  1. Tài khoản ngân hàng

  1. Tài khoản thẻ

  1. Tài khoản tại trang chủ của ngân hàng

Tùy vào phương thức thanh toán, sinh viên nhập tương ứng thông tin đăng nhập.

Lưu ý: Cả 3 phương thức trên đều yêu cầu Tài khoản ngân hàng phải đăng ký Internet Banking thành công.

Bước 4: Nhập OTP xác thực và xác nhận

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn Hình thức nhận mã giao dịch là SMS, và check vào mục Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua iB@nking, tiếp tục chọn Xác nhận.

- Hệ thống sẽ gửi mã giao dịch qua tin nhắn đến số điện thoại của sinh viên và hiển thị giao diện mã giao dịch (OTP)

- Sinh viên nhập Mã giao dịch (OTP) vào ô nhập Mã giao dịch và chọn lệnh Thanh toán. Hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch, nếu thông báo thành công xem như sinh viên đã hoàn thành nộp phí.

  1. Kiểm tra xem quá trình đóng phí sinh viên.

  Sinh viên chọn [Quá trình đóng học phí].

Chương trình hiển thị các khoản phí mà sinh viên đã đóng theo học kỳ của từng năm học.

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Tiền Giang, ngày    tháng    năm 2020

 

DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNGCÓ LIÊN KẾT

 THANH TOÁN HỌC PHÍ ONLINE QUA VIETCOMBANK

THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VNPAY

(Đính kèm thông báo số 170/TB-ĐHTG ngày 25 tháng 11 năm 2020)

 

1. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank)

2. Ngân hàng TMCP Kiên Long(Kienlongbank)

3. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam(MSB)

4. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV)

5. Ngân hàng TMCP Tiên Phong(TPBank)

6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

7. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

8. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank)

9. Ngân hàng TMCP Quân đội(MB)

10. Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank)

11. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

12. Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

13. Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

14. Ngân hàng TMCP phát triển Nhà TP HCM (HDBank)

15. Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)

16. Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank)

17. Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB (OCB)

18. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank)

19. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

20. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

21. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính