.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Công nghệ thông tin - Ngành học tiềm năng được đánh giá cao

20-09-2020

Trên thế giới, và ngay tại Việt Nam, Công nghệ thông tin là một trong những nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực. Nhiều doanh nghiệp thiếu nhân lực công nghệ thông tin trầm trọng, phải săn đón sinh viên từ khi chưa ra trường. Năm 2020, Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Đại học Công nghệ thông tin (D01).

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin cho sự phát triển đất nước, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực phát triển địa phương và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có nhận thức đúng đắn về vai trò của công dân, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để làm việc, có khả năng tự đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Công nghệ thông tin đạt được những kiến thức:

- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội-nhân văn; pháp luật đại cương.

- Kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Ngoại ngữ để phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giao tiếp.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Công nghệ thông tin đạt được những Kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong ngành Công nghệ thông tin. Có khả năng tự đào tạo để nắm bắt được các công nghệ mới trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin thay đổi rất nhanh.

- Phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong lãnh vực chuyên ngành được đào tạo.

- Phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng, quản trị website và mạng máy tính.

- Phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử phần mềm theo các quy chuẩn của các doanh nghiệp phát triển phần mềm.

- Phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác và tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Trình bày, tranh luận các chủ đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

- Tự học nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu của nghề nghiệp.

* Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

- Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin, doanh nghiệp kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính.

- Chuyên viên phân tích, thiết kế và phát triển website và hệ thống thông tin.

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính.

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm.

- Lập trình viên chuyên nghiệp.

Ngoài ra, người tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin có thể trở thành giáo viên dạy Tin học tại các Trường THCS, THPT, các cơ sở giáo dục và đào tạo khác (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu).

* Về khả năng học tập, nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp

 Có kiến thức vững, năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng học lên chương trình đào tạo sau đại học trong hay ngoài nước. 

Những tố chất của người học chương trình Đại học Công nghệ thông tin: Thông minh, tư duy logic tốt; Khả năng phân tích, suy luận, xâu chuỗi các sự kiện; Khả năng sáng tạo và tìm ra các giả thuyết mới; Yêu thích và có khả năng làm việc lâu với máy tính; Yêu thích khoa học, thích các trò chơi trí tuệ; Học tốt môn toán, đặc biệt môn đại số; Kiên trì, cẩn thận, chịu được áp lực cao; Vốn ngoại ngữ là cần thiết trong công việc.

VĨNH SƠN