.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sinh viên Ngành Công nghệ thực phẩm báo cáo thực tập tốt nghiệp

10-08-2020

Sau thời gian thực tập thực tế tại hơn 15 công ty trong và ngoài tỉnh, ngày 31/7/2020, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm đã báo cáo kết quả thực tập trước các hội đồng đánh giá là Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang.

Qua gần hai tháng thực tập, sinh viên đã được trải nghiệm với các vai trò công nhân, nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên QC (Quality Control) ở các xí nghiệp trong và ngoài tỉnh về các lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thủy sản, sản phẩm nông sản và các loại nước giải khát như: Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Long Uyên, Công ty nước giải khát Delta ở Long An và các Công ty Thủy sản ở Khu công nghiệp Mỹ Tho, Bến Tre. Nhờ những trải nghiệm này, các bạn sinh viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, đây sẽ là những bài học quý báu cho các bạn sau khi tìm việc làm ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực chuyên ngành.

Tại nhà máy, sinh viên đã được học hỏi về các quy trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm tại các công ty đồng thời tìm hiểu về các hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại các công ty. Quá trình thực tập cũng là dịp để các bạn vận dụng kiến thức được học từ nhà trường để kiểm chứng lý thuyết với thực tế sản xuất. Sau khi hoàn tất quá trình thực tập, sinh viên sẽ trình bày kết quả của mình và nhận được sự đánh giá một cách công tâm khách quan của các thành viên trong hội đồng. Đây cũng là cơ hội để sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng xử mọi tình huống cụ thể và mạnh dạn thuyết trình trước tập thể giáo viên. Kết quả đánh giá này sẽ là hành trang và động lực để các bạn sinh viên tiếp tục thực hiện những ước mơ hoài bão của mình sau khi tốt nghiệp.

ThS. Phạm Đỗ Trang Minh

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm