.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Vingroup

01-07-2020

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Quỹ VINIF thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường cụ thể như sau:

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế