.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v gia hạn lần 1 thời gian thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với SV CĐ, ĐH hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước

11-03-2020

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Số:32/TB-ĐHTG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Tiền Giang, ngày 9 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về  việc  gia hạn lần 1 thời gian thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

 

Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐHTG  ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc thay đổi thời gian thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước;

Căn Thông báo số 24/TB-ĐHTG ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

I. Thời gian thu:

Gia hạn từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 30/3/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

II. Địa điểm tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

1. Cơ sở chính: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2020.

2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Phòng Tài vụ sẽ thông báo đến sinh viên sau.

 Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 08/TB-ĐHTG ngày 16/01/2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến sinh viên để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                        (Đã ký)      
Võ Ngọc Hà   

------------------------------------------------

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
(Đính kèm thông báo số    /TB-ĐHTG ngày    tháng   năm 2020)

 

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH:Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO: Địa chỉ: Số 20 - 20A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG: Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY: Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

5. PGD CÁI BÈ: Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HÌNH THỨC NỘP ONLINE QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

1. Điều kiện bắt buộc

Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Vietcombank; Có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking và  Ngân hàng qua tin nhắn VCB-SMS B@nking.

(Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng tài khoản Ngân hàng của Người khác để thanh toán.)

2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.tgu.edu.vn

Từ giao diện chính sinh viên chọn phân hệ [Học phí]

  • Xem học phí học kỳ.

+   Mục đích: Xem học phí trong học kỳ của sinh viên.

Hướng dẫn đóng học phí qua VNPAY

  • Sinh viên chọn nút Nộp học phí, khi đó hệ thống hiển thị thông tin giao dịch
  • Lưu ý sinh viên vui lòng ghi lại mã giao dịch để sau này có thể đối chiếu nếu có sai sót và kiểm tra số tiền.
  • Sau đó chọn Thực hiện, hệ thống sẽ chuyển sang trang xác nhận thanh toán qua VNPAY, sinh viên chọn TIẾP TỤC
  • Sinh viên chọn TIẾP TỤC, chương trình sẽ chuyển qua trang đăng nhập của Ngân hàng VietcomBank.
  • Sinh viên sử dụng tài khoản Ngân hàng điện tử của VietcomBank  để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công chương trình sẽ hiển thị như sau:
  • Sinh viên kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn Hình thức nhận mã giao dịch là SMS, và check vào mục Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking, tiếp tục chọn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã giao dịch qua tin nhắn đến số điện thoại của sinh viên và hiển thị giao diện như sau:
  • Sinh viên nhập Mã giao dịch (OTP) vào ô nhập Mã giao dịch và chọn lệnh Thanh toán. Hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch, nếu thông báo thành công xem như sinh viên đã hoàn thành nộp phí.
  • Xem quá trình đóng phí.

+  Mục đích: Xem quá trình đóng học phí của sinh viên.

+  Sinh viên chọn [Quá trình đóng học phí]. Chương trình hiển thị các khoản phí mà sinh viên đã đóng theo học kỳ của từng năm học.

 

Phòng Tài vụ