.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Đại học Kinh tế: Cơ hội việc làm trong tương lai rất lớn

23-02-2020

Kinh tế là khối ngành sau khi học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về kinh tế nhằm chuẩn bị cho sinh viên trước những cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và thậm chí là có thể làm ở các cơ quan nhà nước.

Ngành Đại học Kinh tế là gì?

Ngành Kinhh tế là ngành khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ dưới góc nhìn toàn cảnh. Ngành Kinh tế cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý và phân bổ các nguồn lực khan hiếm. Ngành học còn nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính, hành chính công và nhiều ngành khoa học khác.

Ngành Đại học Kinh tế đào tạo những gì? Rèn luyện kỹ năng tư duy gì?

Theo học ngành Kinh tế, sinh viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học ứng dụng; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế, các chính sách kinhh tế; có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng và tổ chức các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được rèn luyện nhiều kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng cũng như vị trí việc làm, bên cạnh những kỹ năng mềm cần có như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng tư duy sáng tạo,… sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên môn như kỹ năng thu thập thông tin, phân tích thông tin, kỹ năng đánh giá và phân tích các chính sách, dự án dưới góc độ tầm vi mô và vĩ mô. Đây là những kỹ năng rất cần thiết cho sinh viên ngành kinh tế.

Chuẩn đầu ra (đinh hướng đào tạo) của ngành Đại học Kinh tế?

Ngành Kinh tế cung cấp những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo, có đủ trình độ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học ngành Đại học Kinh tế ra trường làm gì? Làm ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế sẽ có cơ hội làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế cho các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp. Cụ thể:

- Làm việc ở các cơ quan kinh tế Nhà nước các cấp;

- Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế: trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính - ­tín dụng;

- Các tổ chức kinh tế tư vấn các vấn đề kinh tế vi mô và vĩ mô;

- Tự thành lập và điều hành doanh nghiệp;

- Nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Kinh tế trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Những tố chất nào phù hợp với ngành của ngành Đại học Kinh tế?

Để theo học ngành kinh tế, người học cần có những tố chất sau:

- Quan tâm tới các vấn đề kinh tế; ưa thích toán học;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng tư duy, phân tích vấn đề;

- Kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và sáng tạo;

- Năng lực giải quyết vấn đề độc lập.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật

Địa chỉ: ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 0273 385 7938 hay 0906 698 973 ( thầy Vượng) hoặc 0988 233 917 (thầy Phong)

Email: kktl@tgu.edu.vn

Website: http://tgu.edu.vn/dept/?15

VĨNH SƠN