.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo Về việc thay đổi thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên CĐ, ĐH hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước

12-02-2020

       UBND TỈNH TIỀN GIANG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:16/TB-ĐHTG                                           Tiền Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2020    

THÔNG BÁO

Về  việc  thay đổi thời gian thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-ĐHTG ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Tiền Giang  về  việc  ban hành quy định về mức thu học phí và các chế độ liên quan đến học học phí của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 830/KH-ĐHTG ngày 08 tháng  11 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc đăng ký học phần học kỳ 2 và học kỳ hè, năm học 2019-2020 dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học;

Căn cứ Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 129/SGDDT-TCHC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học 07 ngày (từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020) để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo thay đổi thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

I. Thời gian thu:

Từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 13/3/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

II. Địa điểm tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

1. Cơ sở chính: Từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 13/3/2020.

2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

-  Buổi sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020 (thứ Ba)

-  Buổi sáng ngày 27 tháng 02 năm 2020 (thứ Năm)

-  Buổi sáng ngày 03, 10 tháng 3 năm 2020 (thứ Ba)

-  Buổi sáng ngày 05, 12 tháng 3 năm 2020 (thứ Năm)

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 08/TB-ĐHTG ngày 16/01/2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến  sinh viên  để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                       (Đã ký)

- Các đơn vị;                                                                                              Võ Ngọc Hà

- Lưu: VT, TV.                                                                                                

 

-----------------------------------------

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

(Đính kèm thông báo số    /TB-ĐHTG ngày    tháng   năm 2020)

 

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO

 Địa chỉ: Số 20 - 20A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG

Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY

Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

   

5. PGD CÁI BÈ

   

Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

              

---------------------

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HÌNH THỨC NỘP ONLINE QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

1. Điều kiện bắt buộc

Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Vietcombank; Có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking và  Ngân hàng qua tin nhắn VCB-SMS B@nking.

( Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng tài khoản Ngân hàng của Người khác để thanh toán.)

2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.tgu.edu.vn

Từ giao diện chính sinh viên chọn phân hệ [Học phí]

  • Xem học phí học kỳ.

+   Mục đích: Xem học phí trong học kỳ của sinh viên.

Hướng dẫn đóng học phí qua VNPAY

  • Sinh viên chọn nút Nộp học phí, khi đó hệ thống hiển thị thông tin giao dịch

  • Lưu ý sinh viên vui lòng ghi lại mã giao dịch để sau này có thể đối chiếu nếu có sai sót và kiểm tra số tiền.
  • Sau đó chọn Thực hiện, hệ thống sẽ chuyển sang trang xác nhận thanh toán qua VNPAY, sinh viên chọn TIẾP TỤC

  • Sinh viên chọn TIẾP TỤC, chương trình sẽ chuyển qua trang đăng nhập của Ngân hàng VietcomBank.

  • Sinh viên sử dụng tài khoản Ngân hàng điện tử của VietcomBank  để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công chương trình sẽ hiển thị như sau:

  • Sinh viên kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn Hình thức nhận mã giao dịch là SMS, và check vào mục Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking, tiếp tục chọn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã giao dịch qua tin nhắn đến số điện thoại của sinh viên và hiển thị giao diện như sau:

  • Sinh viên nhập Mã giao dịch (OTP) vào ô nhập Mã giao dịch và chọn lệnh Thanh toán. Hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch, nếu thông báo thành công xem như sinh viên đã hoàn thành nộp phí.
  • Xem quá trình đóng phí.

+  Mục đích: Xem quá trình đóng học phí của sinh viên.

+  Sinh viên chọn [Quá trình đóng học phí]. Chương trình hiển thị các khoản phí mà sinh viên đã đóng theo học kỳ của từng năm học.

 

 

 

Phòng Tài vụ