.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo Về việc thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước

05-02-2020

      UBND TỈNH TIỀN GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:08/TB-ĐHTG                                         Tiền Giang, ngày16 tháng 01 năm 2020     

 

THÔNG BÁO

Về  việc  thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên

Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước

(Thay thế Thông báo số 162/TB-ĐHTG ngày 9/12/2019)

 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-ĐHTG ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Tiền Giang  về  việc  ban hành quy định về mức thu học phí và các chế độ liên quan đến học học phí của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 830/KH-ĐHTG ngày 08 tháng  11 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc đăng ký học phần học kỳ 2 và học kỳ hè, năm học 2019-2020 dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

I. Mức học phí:

Bậc

Hệ chính quy

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

273.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

217.000 đồng/tín chỉ

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn, du lịch

- Đại học

326.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

259.000 đồng/tín chỉ

 

II. Thời gian thu:

Từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

III. Địa điểm và hình thức thu:

Sinh viên có thể nộp theo một trong các hình thức thu sau:

1. Nộp bằng tiền mặt tại 1 trong 2 địa điểm:

1.1. Tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

a. Cơ sở chính: Từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020

b. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

-  Buổi sáng ngày 11, 18, 25 tháng 02 năm 2020 (thứ Ba)

-  Buổi sáng ngày 13, 20, 27 tháng 02 năm 2020 (thứ Năm)

Khi đóng học phí, sinh viên nộp phiếu Kết quả đăng ký học phần (in từ phần mềm CUSC) cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ.

1.2. Tại quầy của ngân hàng (nếu có):

- Sinh viên nộp học phí vào tài khoản ngân hàng của trường theo thông tin:

Tên tài khoản: Trường Đại học Tiền Giang

Số tài khoản: 0671 000 060 605 tại Ngân hàng Ngoại thương Tiền Giang.

Nội dung nộp tiền: Đề nghị sinh viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khóa học, kỳ nộp học phí (nếu sinh viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường Đại học Tiền Giang sẽ không cập nhật được học phí đã nộp và sinh viên đó xem như chưa nộp học phí). Đính kèm danh sách các điểm giao dịch của Vietcombank tại Tiền Giang.

2. Nộp học phí online qua ngân hàng Vietcombank:

Sinh viên có thể nộp học phí online khi có đủ các điều kiện sau:

- Có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng Vietcombanhk.

- Có đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking và qua tin nhắn VCB-SMS B@nking (đính kèm hướng dẫn sinh viên nộp online).

IV. Quy định khác liên quan đến thu học phí:

- Sinh viên nộp tiền qua ngân hàng đến phòng Tài vụ nhận hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh viên nộp tiền.

- Trường hợp  sinh viên thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

- Sinh viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên phải giữ chứng từ thu để trình Phòng Quản lý Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến  sinh viên  để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                       (Đã ký)

- Các đơn vị;                                                                                                   

- Lưu: VT, TV.                                                                                           Võ Ngọc Hà

 

           

UBND TỈNH TIỀN GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            Tiền Giang, ngày    tháng    năm 2020

 

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

(Đính kèm thông báo số    /TB-ĐHTG ngày    tháng   năm 2020)

 

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO

 Địa chỉ: Số 20 - 20A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG

Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY

Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

   

5. PGD CÁI BÈ

   

Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

              

 

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Tiền Giang, ngày   tháng    năm 2020

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HÌNH THỨC NỘP ONLINE QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

1. Điều kiện bắt buộc

Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Vietcombank; Có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking và  Ngân hàng qua tin nhắn VCB-SMS B@nking.

( Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng tài khoản Ngân hàng của Người khác để thanh toán.)

2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.tgu.edu.vn

Từ giao diện chính sinh viên chọn phân hệ [Học phí]

  • Xem học phí học kỳ.

+   Mục đích: Xem học phí trong học kỳ của sinh viên.

Hướng dẫn đóng học phí qua VNPAY

  • Sinh viên chọn nút Nộp học phí, khi đó hệ thống hiển thị thông tin giao dịch

  • Lưu ý sinh viên vui lòng ghi lại mã giao dịch để sau này có thể đối chiếu nếu có sai sót và kiểm tra số tiền.
  • Sau đó chọn Thực hiện, hệ thống sẽ chuyển sang trang xác nhận thanh toán qua VNPAY, sinh viên chọn TIẾP TỤC

  • Sinh viên chọn TIẾP TỤC, chương trình sẽ chuyển qua trang đăng nhập của Ngân hàng VietcomBank.

  • Sinh viên sử dụng tài khoản Ngân hàng điện tử của VietcomBank  để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công chương trình sẽ hiển thị như sau:

  • Sinh viên kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn Hình thức nhận mã giao dịch là SMS, và check vào mục Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking, tiếp tục chọn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã giao dịch qua tin nhắn đến số điện thoại của sinh viên và hiển thị giao diện như sau:

  • Sinh viên nhập Mã giao dịch (OTP) vào ô nhập Mã giao dịch và chọn lệnh Thanh toán. Hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch, nếu thông báo thành công xem như sinh viên đã hoàn thành nộp phí.
  • Xem quá trình đóng phí.

+  Mục đích: Xem quá trình đóng học phí của sinh viên.

+  Sinh viên chọn [Quá trình đóng học phí]. Chương trình hiển thị các khoản phí mà sinh viên đã đóng theo học kỳ của từng năm học.

 

 

 

Phòng Tài vụ