.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (đợt 4 & 5)

24-09-2019

Trường ĐH Tiền Giang vừa công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (đợt 4 và 5) năm 2019 với tổng số 1.043 sinh viên. Trong đó có 538 sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH chính quy, 470 sinh viên tốt nghiệp hệ CĐ chính quy, 195 sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng vừa làm vừa học và 01 sinh viên hệ ĐH liên thông. Theo đó, sáng ngày 29/9/2019,Trường ĐH Tiền Giang sẽ tổ chức Lễ xướng danh và phát bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 5.

Kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019

BBT

 

 

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục