.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang: Công bố quyết định Chủ tịch Hội đồng trường (khóa III)

24-09-2019

>> Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

>> Trường ĐH Tiền Giang bầu thành viên Hội đồng trường khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 13/9, Trường ĐH Tiền Giang đã trang trọng tổ chức công bố quyết định 2758/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với TS. Nguyễn Viết Thịnh (Nguyên là Trưởng khoa Sư phạm của Trường) và quyết định 2757/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang. Đến dự có ông Trần Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa II và khóa III.

Theo đó, TS. Nguyễn Viết Thịnh (sinh năm 1970) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Luật giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và Điều lệ Trường Đại học. Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang với 25 thành viên cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung và Điều lệ Trường Đại học.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho TS. Nguyễn Viết Thịnh.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, ông Trần Văn Dũng mong muốn Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang sớm ban hành quy chế hoạt động của các tổ chức trong trường và quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng trường với các tổ chức trong trường để tạo sự đồng thuận trong tổ chức, hoạt động. Từ đó có định hướng chiến lược xây dựng và phát triển Trường ĐH Tiền Giang trong giai đoạn mới. Ông Trần Văn Dũng cũng mong muốn các thành viên trong Hội đồng trường chung sức triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển nhà trường. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo và thành viên Hội đồng trường khóa II và khóa III cùng chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh.

TS. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang đã phát biểu và gửi lời cám ơn đến ông Trần Văn Dũng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, các thành viên trong Hội đồng và cán bộ, viên chức nhà trường đã tín nhiệm giao trọng trách. TS. Nguyễn Viết Thịnh hứa sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng trường đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Trường và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Trường ĐH Tiền Giang trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Viết Thịnh trao quà lưu niệm cho lãnh đạo và thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa II.

BBT