.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hội nghị tổng kết thi đua khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm 2018 – 2019

22-08-2019

Ngày 20/8/2019, tại Trường Đại học Tiền Giang đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang; PGS.TS Võ Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang (Khối phó khối thi đua); ông Nguyễn Quang Long – Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các trường, cán bộ phụ trách thi đua của các trường trực thuộc khối thi đua chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thầy Nguyễn Thanh Bình thông qua báo cáo tổng kết thi đua.

Thầy Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Tiền Giang đã báo cáo tóm tắt tổng kết thi đua khối các trường chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng năm 2018 – 2019. Theo đó, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học của tỉnh có 14 trường tham gia ký kết giao ước thi đua. Trong năm học, có sự biến động giảm (còn 9 trường) do một số trường trung cấp hợp nhất và chia làm 2 tiểu khối:

- Tiểu Khối 1: Có 05 đơn vị, gồm: Trường Đại học Tiền Giang, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ, Trường Cao đẳng Tiền Giang.

 - Tiểu Khối 2: Có 04 đơn vị, gồm: Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè, Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Trung cấp Gò Công, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn.

Đại diện các đơn vị thi đua tham dự Hội nghị.

Trong năm học vừa qua, có 06 trường đủ điều kiện xét thi đua, gồm: Trường Chính trị Tiền Giang, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ, Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Trung cấp Gò Công, Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn. Có 03 trường không được xét thi đua do có viên chức sinh con thứ ba, gồm: Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Trường Cao đẳng Tiền Giang.

 

Kết quả cho thấy, các trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Xây dựng Chi, Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện cơ quan an toàn về an ninh trật tự; thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa và thực hiện tốt chế độ báo cáo.

Thông qua hội nghị, các trường có sự điều chỉnh và bổ sung các chỉ tiêu đơn vị đã chấm điểm. Từ đó, căn cứ theo tiêu chuẩn thi đua đã ban hành và bảng điểm của các đơn vị, Khối phó Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của khối xét, bình chọn 02 đơn vị đạt thành tích cao nhất đại diện cho 02 Tiểu Khối để đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tặng “Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”. Theo đó, hai trường là: Trường Chính trị Tiền Giang và trường Trung Cấp Kinh tế nghiệp vụ Cái Bè được đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu chọn trường Cao Đẳng Tiền Giang làm Khối phó Khối thi đua năm học 2019 – 2020.

NGỌC AN – LÊ TÂN