.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chương trình học giả Fulbright năm học 2020-2021

17-08-2019

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2020 - 2021 đang nhận hồ sơ với hạn nộp là ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam được thực hiện nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua trao đổi văn hóa và trao đổi giáo dục. Để có nhiều hơn nữa các học giả Fulbright Việt Nam đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu, chương trình rất mong những giảng viên các trường cao đẳng & đại học, các trường dạy nghề, cán bộ nghiên cứu các viện, chuyên viên các cơ quan, vv, là ứng viên phù hợp với chương trình liên hệ qua email: VNFulbright@state.gov. Chương trình Fulbright Việt Nam sẽ liên hệ với những học giả và hướng dẫn làm hồ sơ.

Hàng năm thông qua chương trình Học Giả Fulbright Việt Nam, rất nhiều các học giả Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu tại các trường đại học/viện nghiên cứu. Chương trình rất hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các học giả Fulbright Việt Nam đến Hoa Kỳ trong những năm tới.

Thông tin chi tiết về chương trình: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program

Nếu có các câu hỏi khác, xin liên hệ qua email: VNFulbright@state.gov hoặc ĐT: (024) 3850 5000 (máy lẻ: 6225)

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế