.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo mời thầu “Di dời trang thiết bị, tài sản từ cơ sở 1 về cơ sở 119 Ấp Bắc và cơ sở Thân Cửu Nghĩa ...”

01-08-2019

 

      UBNDTỈNH TIỀN GIANG

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Gói thầu: “Di dời trang thiết bị, tài sản từ cơ sở 1 về cơ sở chính, 119 Ấp Bắc và cơ sở Thân Cửu Nghĩa – Trường Đại học Tiền Giang”

>> Bộ hồ sơ di dời thiết bị 

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Di dời trang thiết bị, tài sản từ cơ sở 1 về cơ sở chính, 119 Ấp Bắc và cơ sở Thân Cửu Nghĩa – Trường Đại học Tiền Giang”.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời điểm hết hạn nộp chào hàng: 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 8 năm 2019.

- Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại phòng A.105, cơ sở chính, 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Hồ sơ dự thầu được chuyển đến Trường Đại học Tiền Giang trước giờ mở thầu. Nhà thầu có thể tìm thêm thông tin liên quan (liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Phong, SĐT: 0918 478 925). Hồ sơ tham dự thầu được ký, đóng dấu hợp pháp, đóng dấu niêm phong nguyên vẹn và gửi đến Trường Đại học Tiền Giang theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài vụ, Trường Đại học Tiền Giang, 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Tiền Giang, cơ sở Thân Cửu Nghĩa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trường Đại học Tiền Giang kính mời nhà thầu đăng ký chào hàng cạnh tranh (theo mẫu hồ sơ kèm theo Thông báo này)./.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất