Chia sẻ

Hội thảo chuyên đề “Cọc nền móng: Công nghệ thi công và Khuynh hướng thiết kế hiện đại”

11-06-2019

Nhằm trang bị kiến thức, chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn dành sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật xây dựng về những vấn đề thiết kế nền móng và khuynh hướng thiết kế hiện đại đang được áp dụng. Ngày 06/06 Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã kết hợp với Tập đoàn Phan Vũ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Cọc nền móng: Công nghệ thi công và Khuynh hướng thiết kế hiện đại”

Thông qua buổi hội thảo chuyên đề góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Khoa Kỹ thuật Xây dựng với Tập đoàn Phan Vũ trong việc liên kết đào tạo, gắn liền giữa đào tạo với thực tế

Thầy Phan Quang Chiêu -  Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa tặng hoa cảm ơn anh Huỳnh Thành Hoàng - GĐ Phòng kỹ thuật tổng hợp Tập đoàn Phan Vũ

Tại hội thảo các chuyên gia từ Tập đoàn Phan Vũ và sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã cũng nhau trao đổi các chuyên đề: 

  • Báo cáo chuyên đề 1: Thiết kế nền móng và thi công nền móng hiện đại so với phương pháp truyền thống tại Việt Nam.
  • Báo cáo chuyên đề 2: Khuynh hướng thiết kế hiện đại.
  • Báo cáo chuyên đề 3: Cấu kiện bê tông đúc sẵn và đỗ tại chỗ; ứng dụng cấu kiện bê tông lắp ghép

Các sinh viên tham gia hội thảo rất hào hứng với các nội dung được trình bày từ các chuyên gia đến từ Tập đoàn Phan Vũ và đặt ra rất nhiều câu hỏi đến các chuyên gia.

KHOA. KTXD

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng