.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sinh viên Benjamin Pinteaux (thuộc Trường Đại học Picardie Jules Verne, Cộng hòa Pháp) kết thúc chuyến thực tập tạo ĐH Tiền Giang

10-06-2019

Sinh viên Benjamin Pinteaux (thuộc Trường Đại học Picardie Jules Verne, Cộng hòa Pháp) đến thực tập tại Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Tiền Giang từ ngày 29/03/2019 đến ngày 07/06/2019.

Với sự hướng dẫn của ThS. Trần Huy Long (Giảng viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin và TS. Trần Thanh Phong (Giảng viên thuộc Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế), sinh viên Benjamin Pinteaux đã thực hiện thành công đề tài “Phát triển website cho Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tiền Giang).

Website Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tiền Giang đang chạy thử nghiệm tại địa chỉ http://demojs.tgu.edu.vn/ 

Ngày 06/06/2019, sinh viên Benjamin Pinteaux đã báo cáo kết quả nghiên cứu và được giảng viên hướng dẫn đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Sau khi sinh viên Benjamin Pinteaux về Pháp, nhóm sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hoàn chỉnh những công việc còn lại: nạp thêm dữ liệu còn thiếu vào hệ thống, chuyển phiên bản tiếng Anh sang phiên bản tiếng Việt, bổ sung chức năng Pháp sinh theo yêu cầu mới của Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Đại diện Khoa CNTT, Phòng QL KHCN&HTQT, Trung tâm TT-TV gặp gỡ sinh viên Benjamin Pinteaux ngày 30/03/2019

Sinh viên Benjamin Pinteaux cùng làm việc với sinh viên của Khoa CNTT

Đại diện Khoa CNTT, Phòng QL KHCN&HTQT chụp ảnh lưu niệm sau khi sinh viên Benjamin Pinteaux báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu

Phòng QL KHNC&HTQT trao chứng nhận và tặng quà lưu niệm của Trường ĐHTG cho sinh viên Benjamin Pinteaux và chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm sinh viên Pháp đang thực tập tại Trường ĐH Tiền Giang.

Khoa CNTT

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế