.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Chương trình học bổng Indonesia 2019-2020

10-06-2019

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.Hồ Chí Minh thông báo về chương trình học bổng đại học và sau đại học của Trường Đại học Syiah Kuala. Theo đó, 80 suất học bổng bán phần bậc đại học và sau đại học sẽ được cấp cho các sinh viên quốc tế trong năm học 2019-2020. Học bổng này được áp dụng cho tất cả các khoa, viện trực thuộc trường (Trừ Khoa Y, Nha và Dược).

Để tham gia ứng tuyển, các ứng viên sẽ phải hoàn thành đơn ứng tuyển và gửi về oia@unsyiah.ac.idhcmcpensosbud@gmail.com chậm nhất là vào ngày 15/6/2019.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, xin vui lòng xem file đính kèm.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế