.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng 546 công chức, viên chức năm 2019

22-05-2019

Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 05/04/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Kế hoạch số 1481/KH-UBND tỉnh ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo nhu cầu thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan hành chính khối nhà nước tỉnh, cấp huyện.

1. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 06/6/2019. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ từ 8h30-10h30 và 14h-16h hàng ngày.

- Địa điểm thông báo, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công, tháp A, Tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương.

2. Phí thi tuyển

– Mức thu phí phát hành hồ sơ là 20.000 đồng/hồ sơ

– Mức thu phí dự tuyển (thí sinh sẽ đóng khi nộp hồ sơ)  là 400.000 đồng/ hồ sơ (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

– Riêng lệ phí ôn tập và tài liệu ôn tập (nếu có) sẽ có thông báo sau.

Mọi phản ánh, thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0274.3828944 để được hướng dẫn.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:
VĨNH SƠN