.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

03-05-2019

Ngày 24/4/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành thông báo tuyển dụng 76 viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Hình thức, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

– Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

– Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 76 chỉ tiêu (thông tin chi tiết về các chỉ tiêu tuyển dụng được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Là công dân Việt nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

g) Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài.

h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị han chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 25/5/2019.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 97 đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Số điện thoại liên hệ: 02963.857.605).

VĨNH SƠN