.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

KHCT;

Chia sẻ

Giới thiệu về ngành Khoa học cây trồng

20-02-2019

*THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:

Giảng viên của trường là tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành Khoa học cây trồng luôn tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện để sinh viên học tập và nghiên cứu.

Ngành Khoa học cây trồng hiện nay có 7 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành (3 tiến sĩ, và 4 thạc sĩ) và rất nhiều giảng viên thỉnh giảng thuộc các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

*NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học hiện đại đáp ứng đầy đủ các nội dung về vĩnh vực khoa học cây trồng và rèn luyện các kỹ năng để người học đáp ứng với nhu cầu xã hội. Sinh viên sẽ được đào tào các kiến thức và kỹ năng về 3 lĩnh vực:

  • Giống cây trồng

Sản xuất và chọn tạo giống cây trồng đáp ứng với nhu cầu xã hội

  • Kỹ thuật canh tác

Nâng cao kỹ thuật canh tác các loại cây trồng nhằm cho năng suất và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giải trí

  • Bảo vệ thực vật

Nghiên cứu về các đối tượng sâu bệnh, cỏ dại và biện pháp quản lý để góp phần phát triển một nền nông nghiệp bền vững

 

*QUAN HỆ HỢP TÁC:

Trường Đại học Tiền Giang có mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông Lâm và các cơ quan quản lý, công ty sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trường cũng có hợp tác với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), các công ty đa quốc gia Dupont, Dow AgroSciences,... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập và nghiên cứu.

*QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Hiện tại trường đã và đang đào tạo khóa thứ 3. Trong đó:

- Khóa đầu tiên (K13) có 76 sinh viên hệ đại học, 15 sinh viên hệ cao đẳng

- Khoá thứ 2 (K14) có 58 sinh viên hệ đại học và 19 sinh viên hệ cao đẳng

- Khóa thứ 3 (K15) có 45 sinh viên hệ đại học.

- Khóa thứ 4 (K16) có 32 sinh viên hệ đại học

- Khóa thứ 5 (K17) có 18 sinh viên hệ đại học

- Khóa thứ 6 (K15) có 29 sinh viên hệ đại học

- Năm học 2019 - 2020 trường dự định chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành Khoa học cây trồng 40 sinh viên.

Trong quá trình đào đạo sinh viên sẽ được các giảng viên hướng dẫn tận tình về cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Hiện Bộ môn đang tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu các dòng lúa than có chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Nhà trường cũng luôn duy trì hợp tác với trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và tổ chức Legato (Đức) thực hiện công tác nghiên cứu, phục vụ cộng đồng thông qua chương trình Công nghệ sinh thái trên đồng ruộng tại xã Tân Phú Cai Lậy Tiền Giang.

Phối hợp với công ty Dupont Viện Nam và Công ty Dow AgroSciences thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức hội thảo, xây dựng các mô hình trình diễn,…

Bên cạnh đó, bộ môn cũng phối hợp với các cơ quan quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài tỉnh; các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp để gửi sinh viên đến thực tập nghề nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với công tác nghiên cứu và sản xuất thực tế.

 

*CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có cơ hội làm việc ở các vị trí:

- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nông nghiệp như Sở, phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, trung tâm giống, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật,...

- Nhân viên trong các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng

- Giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

- Chủ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Quản lý trang trại cây ăn trái, rau màu, cây lúa và cây công nghiệp.

Trần Lê Vinh

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm