.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

NTTS;

Chia sẻ

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Nuôi trồng thuỷ sản

18-02-2019

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

1.Yêu cầu về kiến thức:

1.1 Mô tả được các đặc điểm về hình thái, cấu tạo, phương pháp phân loại thủy sinh vật;

1.2. Hiểu rõ về sinh thái và sinh lý động vật thủy sản.

1.3 Giải thích được cơ sở khoa học trong quản lý môi trường nước, dinh dưỡng và sức khỏe động vật thủy sản để ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

1.4 Khái quát hóa các quy trình kỹ thuật sản xuất và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

1.5 Áp dụng các kiến thức bổ trợ để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu chuyên sâu ngành nuôi trồng thuỷ sản.

1.6 Phân tích và đánh giá được hiệu quả sản xuất thông qua các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn khi kiến tập và thực tập giáo trình thủy sản.

        2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1 Phân loại và định danh thủy sinh vật trong thủy vực; thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá môi trường nước ao nuôi thủy sản.

2.2 Tính toán, phân tích, xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

2.3 Vận hành và quản lý tốt trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.

2.4 Thực hiện thí nghiệm nghiên cứu khoa học để thu thập và đánh giá kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

2.5. Có khả năng chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh trên các đối tượng thủy sản.

2.6. Hướng dẫn các thao tác kỹ thuật trong chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

2.7. Thuyết trình, giao tiếp tốt; Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong học tập nhóm và nghiên cứu khoa học;

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp:

3.1. Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao đối với đất nước.

3.2. Thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, thực sự yêu nghề, gắn bó với nghề.

3.3. Thể hiện tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao trong công việc; chấp hành tốt những quy định đối với cơ sở thực tập và đối với sản phẩm mình tạo ra.

3.4. Tác phong làm việc khoa học, luôn có ý thức phục vụ cộng đồng.

        4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

4.1. Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản.

4.2. Chuyên viên kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.

4.3. Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng cho cơ quan doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản; Có khả năng tự thành lập trang trại nuôi trồng thủy sản.

        5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

          Có khả năng theo học những lớp sau đại học chuyên ngành liên quan đến nuôi trồng thuỷ sản trong và ngoài nước.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm