.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

NTTS;

Chia sẻ

Giới thiệu chương trình đào tạo của ngành Nuôi trồng thuỷ sản

18-02-2019

Nuôi trồng thủy sản là khái niệm để chỉ các hình thức canh tác của thủy sinh vật như cá, động vật than mềm, các loài giáp xác và cả các loài thực vật thủy sinh như tảo biển, rong biển.

Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo hệ Đại học Nuôi trồng thủy sản của trường Đại học Tiền Giang là cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Một số kiến thức, kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp của người học sẽ đạt được trong chương trình học này là:

Về kiến thức: Người học sẽ trình bày được những kiến thức cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản; Nêu được phương pháp định danh, phân loại động thực vật thủy sinh;  Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản; Phân tích sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản; Khái quát hóa qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế; Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương.

Về kỹ năng: Người học sẽ đạt được một số kỹ năng cứng như: Định danh, phân loại động thực vật thủy sinh; Vận hành và quản lý tốt trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi trồng các loài thủy sản; Tính toán, xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Thực hiện quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; Chọn và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống; Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay; Chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp; Có khả năng bố trí thí nghiệm nghiên cứu khoa học liên quan đến nuôi trồng thủy sản; thu thập số liệu thí nghiệm; đánh giá so sánh kết quả thu được.

Bên cạnh đó, người học còn tích lũy thêm một số kỹ năng mềm như: Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp nhóm; Thuyết trình, giao tiếp tốt; Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

Về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau  khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong một số cơ quan của nhà nước hay tư nhân như sau: Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản; Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư; Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng cho cơ quan doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản; Có khả năng tự thành lập trang trại nuôi trồng thủy sản; Giảng dạy ở các trường đào tạo chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, người học có khả năng theo học những lớp sau đại học chuyên ngành liên quan đến nuôi trồng thuỷ sản trong và ngoài nước.

Thời gian đào tạo theo thiết kế của chương trình là 3,5 năm. Tổng số tín chỉ của chương trình là 176, tổng số tính chỉ phải tích lũy tối thiểu là 122. Đối tượng tuyển sinh là những học sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Đào tạo và công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Đại học chính quy ban hành theo văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Nội dung chương trình:

Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật; Ngoại ngữ; Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường; Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ sở và kiến thức ngành. Trong đó các học phần như: Các học phần về đặc điểm sinh học, sinh lý, dinh dưỡng của động thực vật thủy sinh; Các học phần về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế; Các học phần về đặc điểm môi trường nước và các biện pháp quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; Các học phần hổ trợ nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về marketing thủy sản, kinh tế thủy sản, sơ chế và bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch; Các học phần thực hành thực tập giúp sinh viên củng cố lý thuyết và vận dụng có sáng tạo lý thuyết vào thực tế sản xuất; Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp để nghiên cứu một vấn đề cụ thể trong nuôi trổng thủy sản hiện nay.

Khắc Hiếu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm