Tag

;

Chia sẻ

Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”

08-01-2019

Những năm qua, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện trong sinh viên, xây dựng thế hệ sinh viên có trình độ, nhiệt huyết, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Quân (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang), chia sẻ: Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Trong bối cảnh ngành giáo dục có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, Hội Sinh viên các cấp đang nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, phong trào “Sinh viên 5 tốt” càng khẳng định được vai trò, giá trị trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

“Sinh viên 5 tốt” là phong trào do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009. Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên phải hội đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt. Xác định phong trào “Sinh viên 5 tốt” là “xương sống” cho các hoạt động của Hội Sinh viên, thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang đẩy mạnh tuyên truyền đến các chi hội và tổ chức cho sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời, Hội Sinh viên trường còn xây dựng, ban hành bộ tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” phù hợp với đặc thù của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thường xuyên tạo điều kiện, tổ chức các sân chơi cho sinh viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe để đảm bảo tiêu chí Thể lực tốt; đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện trong sinh viên. Đặc biệt, Hội Sinh viên trường chủ động tham mưu, đề xuất gắn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thành tiêu chuẩn để bình xét học cảm tình Đảng; phát hiện và biểu dương những sinh viên có thành tích xuất sắc tạo động lực để sinh viên nhà trường phấn đấu. Qua đó, thu hút đông đảo chi hội sinh viên và các câu lạc bộ trong trường tham gia, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

 Ngay từ đầu mỗi năm học, bám sát nội dung của phong trào, Hội Sinh viên trường có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015 - 2018” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều nội dung và hình thức như: Tổ chức cho sinh viên học tập, nghiên cứu tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước… Cùng với đó, Hội Sinh viên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên; hội diễn văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; chương trình “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Trường Đại học Tiền Giang”, “Khởi nghiệp sinh viên”, … Thông qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tự giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện trong sinh viên.

Để khuyến khích sinh viên trong học tập, Hội Sinh viên trường đẩy mạnh phong trào “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học”. Ngay từ đầu năm học, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực như: Khoa học cơ bản, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục,... Hội Sinh viên trường có nhiều hình thức triển khai tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên về điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và sinh hoạt như: Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học; thành lập nhóm câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ tìm nhà trọ cho sinh viên năm thứ nhất và hoàn thành thủ tục nhập học; giới thiệu, tìm việc làm cho sinh viên năm cuối… Hội Sinh viên trường chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường thành lập Quỹ tình bạn nhằm giúp đỡ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và rèn luyện. Đến nay, Quỹ đã trao 21 suất học bổng trị giá 21 triệu đồng.

Để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một nỗ lực rất lớn của các bạn sinh viên khi phải đạt toàn diện cả 05 mặt và sẽ khó khăn hơn khi các bạn phải phấn đấu giữ vững thành tích trong nhiều năm liền. Tính từ 2009 đến 12/2018, nhà trường có 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 89 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và hơn 400 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Đối với giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, giải thưởng cao quý của Hội Sinh viên dành cho cán bộ Hội xuất sắc, nhà trường có 07 sinh viên đã đạt được giải thưởng này. Các gương mặt điển hình “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng” luôn được tuyên dương trong các lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, qua đó, giáo dục ý thức phấn đấu, rèn luyện cho các sinh viên khác noi theo.

Đồng chí Nguyễn Minh Quân (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang) cho biết thêm: Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” thực sự trở thành “xương sống” trong hoạt động của Hội Sinh viên, thời gian tới, Hội Sinh viên trường sẽ tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Giám hiệu nhà trường đẩy mạnh truyền thông giúp sinh viên biết về danh hiệu và hiểu phong trào “Sinh viên 5 tốt”; có cơ chế theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên cho sinh viên; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào”. Hội Sinh viên cũng sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối giữa sinh viên với nhau; triển khai các hoạt động cụ thể để đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương; đồng thời vừa xây dựng vừa điều chỉnh các tiêu chí xét “Sinh viên 5 tốt” sao cho phù hợp nhất; Có thêm các giải pháp hiệu quả trong kết nối “Sinh viên 5 tốt” với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động, tăng cường vận động nguồn lực để có thêm điều kiện hỗ trợ cho “Sinh viên 5 tốt” trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng.

VĨNH SƠN