Chia sẻ

Học bổng nghiên cứu bậc tiến sĩ của Đại học New England năm 2019

18-12-2018

Học bổng Nghiên cứu đổi mới bậc Tiến sĩ Tiến sĩ UNE cấp cho các ứng  viên quốc tế xuất xắc , những người muốn ghi danh học tiến sĩ (PhD) nghiên cứu tại UNE.

Đối với những ứng viên theo học PhD. I, học bổng sẽ được cấp toàn thời gian 4 năm học. Ứng viên sẽ được yêu cầu thực hiện nghiên cứu trong năm học đầu tiên và năm cuối cùng trong khuôn viên trường UNE. Năm 2 và năm 3 sẽ thực hiện tại quê nhà, tiến hành nghiên cứu dựa   theo ngành nghề/ chuyên môn của ứng cử viên.

Ứng viên  phải  có khả năng cung cấp bằng chứng về  ngành nghề/ chuyên môn cụ thể của mình, đó có thể là sự hỗ trợ từ các tập đoàn chính phủ hoặc phi chính phủ, tổ chức viện trợ hoặc ngành công nghiệp. Các đối tác này phải sẵn lòng cung cấp tài trợ và hỗ trợ tài liệu cho các nghiên cứu và dự án của ứng viên.

Bậc học: Học bổng có sẵn theo chương trình học Tiến sĩ.

Ngành học: Triết học.

Giá trị học bổng: Mức cố định là AU $27.596/ năm, miễn thuế cho các ứng cử viên toàn thời gian, được thanh toán hai tuần một lần.

Số lượng học bổng: Không giới hạn.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể đăng ký những học bổng này.

Học bổng có giá trị tại: Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Phải được một ứng viên hải ngoại theo quy định của luật hỗ trợ giáo dục đại học năm 2003.

Phải nhận được Lời mời theo học chương trình tiến sĩ Triết học toàn thời gian  tại UNE nhưng chưa được ghi danh.

Không nhận giải thưởng tương đương, học bổng hoặc lương lớn hơn 75% mức học bổng, trong khi nhận được học bổng này.

 Chưa hoàn thành bất kì nghiên cứu tương tự hoặc ở cấp độ cao hơn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả ứng viên học bổng phải đăng ký cho ứng viên HDR tại Đại học New England.

Học bổng sẽ chỉ được cấp cho những ứng viên đã chấp nhận đề nghị của ứng viên HDR. Ứng viên nhận học bổng quốc tế phải được ghi danh tại UNE như là sinh viên toàn thời gian tại trường.

Lựa chọn học bổng dựa trên thành tích học tập và hiệu suất nghiên cứu. Bằng cấp cao nhất hoặc bằng thạc sĩ nghiên cứu với phân biệt hoặc tương đương được yêu cầu phải cạnh tranh cho học bổng.

Những mẫu đơn xin học bổng của ứng viên quốc tế sẽ được sử dụng bởi những sinh viên quốc tế tiềm năng để đăng ký vào học bổng có sẵn tại Đại học New England.

Xem thêm thông tin: https://scholarshipplanet.info/vi/scholarship/une-phd-research-award-scholarship-university-new-england-australia-2019/

VĨNH SƠN (tổng hợp)