Tag

;

Chia sẻ

Khối thi đua các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm học 2018 – 2019

08-11-2018

Ngày 7/11/2018, tại Trường Đại học Tiền Giang, Khối thi đua các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm học 2018 - 2019. Đến dự có ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc sở Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang; PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cùng đại diện BGH các trường TCCN, CĐ trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

14 đơn vị thành viên trong Khối gồm các trường: Đại học Tiền Giang, Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Chính trị Tiền Giang, Trung cấp Nghề Khu vực Cai Lậy, Trung cấp Nghề Khu vực Gò Công, Trung cấp Bách khoa Gò Công, Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Tiền Giang, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang, Trung cấp Nghề Giao thông vận tải Tiền Giang, Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè, Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang. Trong đó, Trường Đại học Tiền Giang được phân công làm khối phó Khối thi đua các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các tiêu chuẩn thi đua của khối như: hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Chi, Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững cơ quan đạt an toàn về an ninh trật tự; đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú... Cũng trong hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019.

Đại diện 14 đơn vị ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm học; thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết phát triển trên các lĩnh vực giữa các đơn vị trong Khối; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cũng như sự gắn bó, tình đoàn kết giao lưu giữa cán bộ, viên chức các đơn vị trong Khối.

VĨNH SƠN