Chia sẻ

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

31-10-2018

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-CHHVN, ngày 23/10/2018 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. Nay Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

2. Vị trí tuyển dụng:

– Theo dõi thi hành pháp luật: 02 chỉ tiêu

– An toàn, an ninh hàng hải: 02 chỉ tiêu.

– Tài chính, Kế toán: 01 chỉ tiêu.

3. Điều kiện chung:

– Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 22 đến 35 tuổi.

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Các điều kiện chi tiết, cụ thể được niêm yết tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: 

– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 30/10/2018 đến 19/11/2018.

– Địa điểm: số 40 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại liên hệ: 0297.3811210.

 

VĨNH SƠN