Chia sẻ

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2018

06-08-2018

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tiền Giang công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Mầm non chính quy năm 2018 như sau:

Stt Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 ĐH Kế toán A00, A01, D01, D90 14.00 Xét điểm thi THPT
2 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D90 14.00 Xét điểm thi THPT
3 7340201 ĐH Tài chính ngân hàng  A00, A01, D01, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
4 7310101 ĐH Kinh tế A00, A01, D01, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
5 7420201 ĐH Công nghệ Sinh học A00, A01, B00, D08 13.00 Xét điểm thi THPT
6 7460112 ĐH Toán ứng dụng A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
7 7480201 ĐH Công nghệ Thông tin  A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
8 7480104 ĐH Hệ thống thông tin A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
9 7510103 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
10 7510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
11 7510303 ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
12 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07, D90 13.00 Xét điểm thi THPT
13 7540101 ĐH Công nghệ Thực phẩm  A00, A01, B00, D08 14.00 Xét điểm thi THPT
14 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản  A00, A01, B00, D08 13.00 Xét điểm thi THPT
15 7620110 ĐH Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D08 13.00 Xét điểm thi THPT
16 7229030 ĐH Văn học C00, D01, D14, D78 13.00 Xét điểm thi THPT
17 7229040 ĐH Văn hóa học  C00, D01, D14, D78 13.00 Xét điểm thi THPT
18 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00, M01 15.00 Xét điểm thi THPT
19 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00, M01 18.97 Xét điểm học bạ