Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức “Hành trình về với bảo tàng”

14-09-2017

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

***

Số: 17 -KH/ĐTN

 

Tiền Giang, ngày   tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Hành trình về với bảo tàng”

chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

(02/9/1945-02/9/2017) và 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2017)

 

Thực hiện Khung kế hoạch hoạt động của Đoàn trường Đại học Tiền Giang năm học 2017-2018; Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017) và 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2017). Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử trong đoàn viên thanh niên nhà trường, Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức về nguồn “Hành trình về với bảo tàng” năm 2017, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương; nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ nhà trường niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.

- Tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tìm hiểu và khám phá những giá trị lịch sử to lớn của dân tộc được lưu giữ tại các bảo tàng trên địa bàn TP.HCM.

- Giúp các cán bộ đoàn viên bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác tổ chức các hoạt động về nguồn, giúp đẩy mạnh hoạt động phong trào ở cấp Chi đoàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

1. Thời gian:

Khởi hành tại Cơ sở chính: 6h30, ngày 23/9/2017 (Thứ 7). Đi và về trong ngày 23/9/2017.

2. Địa điểm tham  quan, về nguồn

* Bảo tàng Hồ Chí MinhBến Nhà Rồng. Số  1, Nguyễn Tất Thành, quận 4, Tp. HCM.

*Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Tp. HCM.

*Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Số 28, Võ Văn Tần, quận 3, Tp. HCM.

* Dinh Độc lập. Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp. HCM.

3. Phương tiện

 Dự kiến: 01 xe 29 chỗ ngồi của Trường và thuê 01 xe 50 chỗ ngồi (khoảng 80 người)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

-   Đoàn viên thanh niên tham quan và tìm hiểu về lịch sử, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc thông qua những hình ảnh, hiện vật, tư liệu được lưu giữ tại các bảo tàng;

-   Tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người;

-   Tham quan, tìm hiểu về Dinh độc lập và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử;

-   Tổ chức sinh hoạt các trò chơi tập thể và cập nhật thông tin, hình ảnh của chuyến về nguồn trên Fb Đoàn – Hội và trên tất cả các trang Fb cá nhân của Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình.

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

-   Đại diện BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên, Ban Tuyên giáo và Ban CT-XH, Văn phòng Đoàn trường, đại diện các Đoàn khoa.

-   Đoàn viên thanh niên là Bí thư chi đoàn hoặc lớp trưởng

-   Khuyến khích các bạn đoàn viên khóa 17 đăng ký tham gia (mỗi chi đoàn có thể đại diện 01 sinh viên).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành phần Ban tổ chức

- Đ/c: Lê Tiến Dũng – Bí thư Đoàn trường:                                       Trưởng ban

- Đ/c Lê Thị Tân – Phó Bí thư Đoàn trường:                                     Phó Trưởng ban TT

- Đ/c: Nguyễn Minh Quân – Phó Bí thư, Chủ tịch HSV:                      Phó Trưởng ban

- Đ/c Lê Quốc Việt – UVTV Đoàn trường:                                        Thành viên

- Đ/c Võ Văn Sơn – UVTV Đoàn trường, Trưởng ban CTXH:               Thành viên

- Đ/c Trần Thị Kim Phượng – UVTV Đoàn trường, Trưởng ban Tuyên giáo: Thành viên

- Các đ/c Bí thư LCĐ Khoa trực thuộc.

2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cho các đơn vị.

- Giao cho Ban Tuyên giáo, Ban Công tác xã hội, Văn phòng Đoàn trường tổ chức đi tiền trạm, chuẩn bị nội dung chương trình, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện.

- Chuẩn bị 02 băng rol: “Tuổi trẻ Trường ĐH Tiền Giang Hành trình về với bảo tàng” để treo trên 2 đầu xe.

- Chuẩn bị các cơ sở vật chất, thiết bị, phục vụ tốt nhất cho chuyến đi (Loa kéo, micro, pin, nước uống…)

- Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm.

3. Các đơn vị Đoàn trực thuộc:

- Triển khai đến các chi đoàn và đăng ký danh sách, thu tiền và gửi về cho Văn phòng Đoàn tổng hợp.

- Hạn chót đăng ký và đóng tiền: 11h00, ngày 20/9/2017.

Trên đây là kế hoạch về nguồn chủ đề “Hành trình về với bảo tàng” chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017) và 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2017). Đề nghị các Ban, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./.

    DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY,                                     TM. BAN CHẤP HÀNH

         BAN GIÁM HIỆU                                                       BÍ THƯ

                 (Đã ký)                                                                            (Đã ký)

 

            Lê Hữu Hải                                                                        Lê Tiến Dũng

 

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH Trường ĐHTG;

- BCH ĐTN, HSV Trường ĐHTG;

- Các LCĐ khoa trực thuộc;

- Lưu: VP ĐTN.