Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0733 867 098
Email: kktxd@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng “Tin học ứng dụng trong thiết kế kiến trúc” Khóa 04

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mở lớp bồi dưỡng “Tin học ứng dụng trong thiết kế kiến trúc”, khóa 04 tổ chức tại Trường Đại học Tiền Giang

Hợp tác quốc tế
Thông báo V/v xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ

Căn cứ vào thông báo của đại diện Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp về việc tài trợ 50 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt ...

Đoàn - Hội - Sinh viên