blank
Danh mục
lượt truy cập
Hoạt động của trường
Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
18/10/2013 12:10:20 AM

       Ngày 18/10, Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên đồng thời đề xuất phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường giai đoạn 2010-2015.

Giữa đầu nhiệm kỳ 2010-215, Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động đã lãnh đạo, tổ chức, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Phan Văn Nhẫn – Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường nửa đầu nhiệm kỳ đã chủ trương tập trung vào đổi mới 9 nội dung và đãt được những kết quả bước đầu, gồm:

 

Đảng bộ Trường ĐHTG hiện có 211 đảng viên (28 đảng viên là sinh viên) đang sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 89 đảng viên nữ, 173 đảng viên chính thức và 38 đảng viên dự bị. BCH có 15 đồng chí.

 

Đổi mới sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ: Trong nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng bộ đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng về đổi mới lối làm việc cho cấp ủy đảng và chi ủy các chi bộ. Trong đó, tập trung vào các mặt hoạt động chủ yếu như: nội dung, phương pháp chỉ đạo, điều hành, hội họp của đảng ủy, chi ủy, chi bộ; viết báo cáo; xây dựng kế hoạch công tác cá nhân và tập thể; các nguyên tắc chủ yếu trong xây dựng đảng, sinh hoạt đảng; Phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng; định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đối tượng đảng, cảm tình đảng và quần chúng ưu tú; Cán bộ lãnh đạo nhà trường và các đơn vị ký giao ước nêu gương thực hiện 10 tiêu chí về đạo đức, đồng thời lãnh đạo toàn thể đảng viên thực hiện nêu gương  trong công tác, học tập và lối sống…

 

Trong đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thực hiện thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở lãnh đạo đảng kiêm nhiệm công tác chính quyền, gắn hoạt động của đảng bộ với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gắn sinh hoạt đảng với hoạt động chuyên môn; Lãnh đạo thành lập Hội đồng trường, hợp nhất các trung tâm, các tổ chức phong trào, lãnh đạo thành lập các hội, ban liên lạc Hội Cựu sinh viên và xác định vị trí việc làm; củng cố các đơn vị, bộ môn…; Công khai quy hoạch cán bộ, sắp xếp lại các chi bộ, đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị; Thực hiện kế hoạch hóa hoạt động của toàn trường trên cơ sở kế hoạch công tác cá nhân, kế hoạch của từng đơn vị; Tổ chức học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể viên chức và sinh viên, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành tiêu chí phấn đấu trở thành đảng viên. Từng đảng viên xây dựng chương trình hành động theo hướng dẫn của Đảng ủy…

Trong công tác lãnh đạo đổi mới hoạt động chuyên môn, đã đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới công tác tư vấn tuyên sinh trên cơ sở lấy chất lượng đào tạo, sự hiểu biết của phụ huynh và học sinh về nhà trường làm nội dung chính trong tư vấn chọn ngành, chọn trường; Ban hành nghị quyết về đổi mới hoạt động đào tạo và xác lập các giềng mối trong quản lý.

Ban hành nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và yêu cầu ĐV CB phải gương mẫu;

Định hướng và chỉ đạo việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, xác định công trình trọng điểm; lãnh đạo việc giám sát thi công và đưa các hạng mục công trình đã hoàn thành vào sử dụng;

Về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,  chống “Âm mưu diễn biến hòa bình”, giai đoạn 2011 – 2015;

Ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Quy chế Dân chủ

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong quản lý, đóng góp xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định, quy trình nhất là trong xây dựng quy chế làm việc của cán bộ giảng dạy và viên chức hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ TW6: Đảng ủy tập trung xây dựng CTHĐ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với những mục tiêu, nội dung và giải pháp phù hợp với thực tiễn nhà trường.

 và Lãnh đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, khắc phục những biểu hiện lệch lạc và sự tác động về chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến và tham luận về : Vai trò nêu gương của Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ (Đ/c Minh Hằng, Chi bộ 1); Vai trò của Đảng viên trong đổi mới giảng dạy, quản lý (Đ/c Trúc Giang, Chi bộ 8); Công tác phát triển Đảng trong sinh viên (Đ/c Lê Thành Sơn, Chi bộ 5); Công đoàn thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy (Đc Lê Hữu Hải) và ý kiến phát biểu của thầy Ngô Tấn Lực – Nguyên Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, thầy Nguyễn Quang Khải – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 

Dịp này Đảng bộ nhà trường cũng đã trao giấy khen cho 1 tập thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 2 năm liền và 10 cá nhân 3 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Đại biễu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTG. 

 

Từ trái qua: Ông Phan Thanh Sơn -  Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh; thầy Võ Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng; thầy Nguyễn Trung Thông và Thầy Phan Văn Nhẫn (phát biểu) chủ trì Hội nghị

 

   Đại biểu tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Ông Phan Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng giấy khen cho Đại diện Chi bộ 1 - Tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 2  năm liền.


 

Thầy Nguyễn Trung Thông - Phó Bí thư Đảng bộ trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền. 

1. Thầy Lê Thành Sơn; 2. Thầy Nguyễn Hoàng Phương; 3. Thầy Phan Văn Nhẫn; 4. Thầy Đinh Quốc Cường (K.Phượng nhận thay); 5. thầy  Huỳnh Thủy Chung.

Thầy Phan Văn Nhẫn - Bí thư Đảng bộ, Q. Hiệu trưởng trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền

6. Cô Võ Thị Trúc Giang; 7. Cô Nguyễn Minh Hằng; 8. Thầy Cao Văn Dương; 9. Thầy Ngô Tấn Lực; 10. Thầy Phạm Đức Đạt.

 

Các tin khác