blank
Danh mục
lượt truy cập
Đoàn - Hội - Sinh viên
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biển Việt Nam”
21/01/2013 08:01:20 AM

     

   Vừa qua,  Sở Tư pháp đã chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biển Việt Nam” năm 2013. Cuộc thi đã nêu lên mục đích, ý nghĩa của cuộc thi là nhằm góp phần phổ biến kịp thời những kiến thức cơ bản, phổ thông về Luật Biển Việt Nam và các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngư dân bằng nhiều hình thức phong phú.

 

* Đối tượng dự thi:

-  Tất cả cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh;

- Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;

- Mọi công dân cư trú trên địa bàn tỉnh.

* Nội dung thi:

Luật Biển Việt Nam và các văn bản liên quan trực tiếp. Người dự thi trả lời 7 câu hỏi (đăng kèm).

* Hình thức thi:  Thi viết. Khuyến khích các bài dự thi có tư liệu, hình ảnh minh họa. Mỗi người chỉ được tham gia 1 bài dự thi.

    Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không viết tắt, đánh số trang theo thứ tự, không hạn chế số trang. Ngoài bìa ghi rõ “Bài dự thi tìm hiểu Luật Biển Việt Nam”, bên dưới ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ (Cơ quan hoặc nơi cư trú) của người dự thi hoặc số điện thoại (nếu có).

Câu hỏi thi “Tìm hiểu Luật biển Việt Nam”

Câu 1: Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày, tháng, năm nào? Luật Biển Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

 

Câu 2: Luật Biển Việt Nam quy định về quản lý và bảo vệ biển như thế nào?

Câu 3: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Câu 4: Quy định về tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ?

Câu 5: Luật Biển Việt Nam quy định những nhóm hành vi nào bị nghiêm cấm khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam? Nghĩa vụ, trách nhiệm của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển?

Câu 6: Những ngành kinh tế biển nào được Nhà nước ưu tiên phát triển? Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển của Nhà nước ta?

Câu 7: Hãy cho biết ý nghĩa của việc ban hành Luật Biển Việt Nam? Công dân cần phải có trách nhiệm gì trong việc góp phần bảo vệ vùng biển Việt Nam? Theo bạn, làm thế nào để Luật Biển Việt Nam được tuyên truyền đến mọi công dân một cách hiệu quả?

* Thời gian nhận bài dự thi:

  Chậm nhất đến ngày 19-5-2013. Tổng kết và trao giải thưởng vào cuối tháng 6-3013.

* Nơi nhận bài dự thi:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, KP4 ,phường 5, TX. Gò Công;
Sở Tư pháp Tiền Giang, số 43, đường Hùng Vương, TP. Mỹ Tho;
Tỉnh đoàn Tiền Giang, số 9A, đường Rạch Gầm, TP. Mỹ Tho;
Sở Giáo dục & Đào tạo, số 5, phường 1, TP. Mỹ Tho

       Dự kiến, cuối tháng 6-2013 sẽ tổng kết và phát thưởng cuộc thi. Ban tổ chức sẽ trao 21 giải tập thể, 36 giải cá nhân cho các tập thể và cá nhân gửi bài dự thi có chất lượng.

 

 

 

VĨNH SƠN

 

Các tin khác