blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo trường
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011
10/06/2011 11:06:16 PM

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lập kế hoạch và giao cho Chi đoàn cán bộ, viên chức V chủ trì tổ chức Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI HỘI THI: Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang năm 2011.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người; thiết thực chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIII; Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thông qua hình thức kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi diễn văn nghệ vui tươi, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nâng cao ý thức học tập và làm theo tấm gương của Người trong đoàn viên, thanh niên nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Hội thi phải được tổ chức đảm bảo về mặt quy mô, thiết thực, tiết kiệm; các đội dự thi phải chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức

- Hội thi phải nhận được sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các đoàn khoa trực thuộc và sự cổ vũ của đông đảo học sinh, sinh viên.

- Nội dung tổ chức của Hội thi phải có kết cấu phù hợp với mục đích tổ chức; đơn vị tham dự Hội diễn là đội tuyển cấp khoa.

- Kinh phí tổ chức Hội diễn có từ 2 nguồn: ngân sách và từ vận động tài trợ (nếu có)

- Ban Giám khảo Hội thi là giảng viên có chuyên ngành phù hợp do Ban Thường vụ Đoàn trường mời.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Thí sinh tham dự Hội thi phải là học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang. Thành phần đội tham gia Hội thi do Đoàn khoa tuyển chọn từ các chi đoàn trực thuộc. Mỗi đội có thành phần tối đa là 22 thí sinhdiễn viên, trong đó:

- Thí sinh dự thi trắc nghiệm, kể chuyện: 05 thí sinh

- Diễn viên thi diễn văn nghệ, minh họa phần thi kể chuyện:không quá 17 diễn viên.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI:

1. Nội dung tổ chức:

Nguồn tài liệu tổ chức Hội thi: các phần thi về kiến thức của Hội thi được trích từ các nguồn sau:

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hội đồng Trung ương biên soạn, NXB Chính trị năm 2005).

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bộ Giáo dục & Đào tạo, NXB Chính trị năm 2009).

- Hồ Chí Minh – Sự hình thành một nhân cách lớn, NXB Trẻ.

- Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành - Biên niên thời niên thiếu, NXB Văn hóa thông tin.

- 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh – NXB Thanh niên.

- Trần Dân Tiên – 100 câu chuyện kể về Hồ Chí Minh.

Quy định về trình bày đề cương:

Đề cương kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải đảm bảo được các phần bắt buộc sau đây:

- Tên đơn vị dự thi.

- Tên câu chuyện, xuất xứ và tác giả.

- Lý do chọn câu chuyện.

- Tóm tắt nội dung câu chuyện.

- Ý nghĩa rút ra từ câu chuyện.

- Liên hệ bản thân, đơn vị (tập trung vào một số nội dung sau: bản thân đã học và làm được gì từ nội dung câu chuyện ? Đề xuất biện pháp cần thiết để góp phần làm cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh trong Trường Đại học Tiền Giang).

2. Hình thức tổ chức Hội thi:

Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức thành các vòng thi như sau:

Vòng sơ khảo:

- Trắc nghiệm (75 điểm): tất cả các đội trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm(sau 20 giây, đội thi đưa ra đáp án bằng cách đưa cao bảng trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm).

- Thuyết minh đề cương câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (25 điểm); tất cả các đội dự thi thuyết minh đề cương câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ trình bày ở vòng Chung kết.

- Điểm thành phần của đề cương quy định như sau: hình thức trình bày đẹp, có nội dung súc tích, kết cấu chặt chẽ: 15 điểm; thuyết minh hay, thuyết phục: 10 điểm.

- Thời hạn nộp đề cương câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/5/2011.

Vòng thi Chung kết:

Trên cơ sở tổng điểm dự thi của tất cả các đội dự thi vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức chọn 04 đội vào thi vòng Chung kết với các phần thi như sau:

- Tự giới thiệu: Mỗi đội tự giới thiệu về mình dưới một trong các dạng: hoạt cảnh, thơ, hò vè … Thời gian: tối đa 10 phút. Điểm số tối đa: 20 điểm, quá thời hạn mỗi phút bị trừ 01 điểm

- Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Mỗi đội kể 01 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đề cương đã trình bày tại vòng Sơ khảo (khuyến khích các đội có sự đầu tư trong dàn dựng, minh họa).Thời gian trình bày: từ 15 đến 20 phút. Điểm số tối đa: 40 điểm, bao gồm:

·        Điểm kể chuyện:     30 điểm

·        Điểm thuyết trình:   10 điểm.

- Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Căn cứ nội dung câu chuyện được kể, Ban Giám khảo đặt 02 câu hỏi đối với thí sinh dự thi. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi: 03 phút. Điểm số tối đa: 05 điểm/câu hỏi.

- Thi diễn văn nghệ: Đội dự thi trình bày 01 tiết mục thuộc một trong các thể loại: hát, múa, hát múa, ngâm thơ với chủ đề ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội dự thi tự chuẩn bị đĩa nhạc nền cho phần trình bày của mình. Thời gian trình bày: tối đa 07 phút. Điểm số tối đa: 30 điểm, quá thời hạn 01 phút bị trừ 02 điểm.

Câu hỏi dành cho khán giả: 

Ban Tổ chức đặt 20 câu hỏi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho khán giả, các câu hỏi được nêu giữa các phần thi.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI:

1. Thời hạn và địa điểm đăng ký dự thi:

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/5/2011

- Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường

2. Thời hạn và địa điểm nộp đề cương thi kể chuyện:

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/5/2011

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Lý luận chính trị

3. Thời gian và địa điểm tổ chức vòng Sơ khảo:

- Thời gian: 19 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2011

- Địa điểm: Hội trường Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức vòng Chung kết:

- Thời gian: 19 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2011

- Địa điểm: Hội trường Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng dành cho đội chơi:

- Giải toàn đoàn: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang kèm giải thưởng hiện kim trị giá 850.000 đồng, cụ thể như sau:

01 giải Nhất:                                                              200.000 đồng

01 giải Nhì:                                                                150.000 đồng

01 giải Ba:                                                                 100.000 đồng

01 giải Khuyến khích:                                                 80.000 đồng

- Giải tiết mục: giải thưởng hiện kim trị giá 320.000 đồng, cụ thể như sau:

01 giải Thí sinh có giọng kể chuyện truyền cảm nhất:    80.000 đồng

01 giải Thí sinh thuyết trình hay nhất:                           80.000 đồng

01 giải Tiết mục thi diễn văn nghệ hay nhất:                 80.000 đồng

01 giải Cổ động hay nhất:                                            80.000 đồng

2. Giải thưởng dành cho khán giả: 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 20.000 đồng

Tổng giá trị giải thưởng: 1.170.000 đồng (Viết bằng chữ; một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Các tin khác