blank
Danh mục
lượt truy cập
Tài liệu học tập
Các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2012
08/05/2012 03:05:36 PM

 

 

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) chọn là “Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn” (Green Economy: Does it include you?) nhằm nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân để xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững cho nhân loại.  

 

 

 

 

 

 

Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2012, ngày 27 tháng 4 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức kỷ niệm và triển khai thực hiện tốt các hoạt động sau đây:

 

      1. Tổ chức các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế Xanh; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường…

 

         2. Tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng  Ngày Môi trường Thế giới 5/6 như: Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, hội thảo khoa học về chủ đề Kinh tế Xanh; Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ quan, trường học, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc…

 3. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, Kinh tế Xanh tại trụ sở cơ quan, trường học… nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ môi trường nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo  kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012 về Bộ trước ngày 25/6/2012.

 


Nguồn: công văn số 2535/BGĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 4 năm 2012

 

H. Duyên